Door leerlingen bloot te stellen aan effectief leren door middel van alfabetisering kan hen worden voorbereid met een breed scala aan leerstrategie├źn, maar deze complexe activiteit wordt over het hoofd gezien op middelbare scholen in Sierra Leone. Het lesgeven op middelbare scholen in het land is grotendeels gebaseerd op het voortdurende gebruik van leerboeken. Het valt niet te betwisten dat de meeste leerlingen hun leerpotentieel niet kunnen maximaliseren, noch effectief kunnen lezen op niveaus die nodig zijn om het soort materiaal te begrijpen dat leraren willen dat ze gebruiken. Een uitweg is de bevordering van alfabetisering in bibliotheken van middelbare scholen. In dit artikel wordt steevast vanuit een breder perspectief naar geletterdheid gekeken, waarbij onder meer het onderwijssysteem van Sierra Leone wordt opgemerkt, de geletterdheidseisen voor middelbare scholieren en de noodzaak van het bevorderen van geletterdheid door de schoolbibliothecaris wordt gerechtvaardigd. Het artikel bevat suggesties voor de bevordering van alfabetisering in schoolbibliotheken in het land.